اجاق گاز شعله وسط مدل ۵۰۱۵

دسته:

توضیحات

اجاق گاز ساریسا شعله وسط

مدل ۵۰۱۵